Prema navodima iz optužnice, Blitović je u julu prošle godine, obavljajući poslove rukovodioca smjene u Policijskoj stanici Maglaj, izignorisao poziv na broj 122 putem kojeg je muškarac iz tog grada prijavio iznudu.

Kako se navodi u optužnici, on je postupio suprotno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji MUP-a ZDK, prema kojem su dužnosti rukovodioca smjene "da prima dojave i prijave građana, selektira ih, zavodi u odgovarajuće evidencije...".

On, naime, nije evidentirao poziv na službeni telefonski broj 122, a koji je uputio H. M. sa svog mobilnog telefona broj u 17.30 sati i prijavio da njegov sin S. ima problema sa G. T., koji od njegovog sina iznuđuje novac, uzima mu njegov telefon, te traži njegovo auto uz prijetnje da će ga razbiti ako mu to ne da.

Prijavljene radnje, kako se navodi u optužnici, imaju obilježja krivičnog djela iznuda iz člana 295. KZ FBiH.

- H. M. je u ovom telefonskom razgovoru rekao da će on to riješiti, ukoliko policija ne preuzme slučaj, na što mu je odgovoreno da nema potrebe da on rješava, da će to policija odmah riješiti, a potom su od prijavitelja uzeti kompletni podaci. Nakon toga od ovog policijskog službenika po ovoj prijavi nije ništa poduzeto, niti je prijava evidentirana u Dnevnik događaja ove policijske stanice, niti u Izvještaj rukovodioca smjene za ovaj dan - navedeno je u optužnici.