Ghebreyesus je na Twitter nalogu skrenuo pažnju na humanitarnu krizu u Etiopiji.

- De facto blokada Tigraya više od godinu dana lišila je sedam miliona ljudi hitno potrebne zdravstvene zaštite i pristupa hrani - rekao je.

Pozivajući vladu Etiopije i Eritreje, Ghebreyesus je naglasio da treba hitno uložiti napore za mir i sigurnost u tom regionu.

- Život je svugdje dragocjen - dodao je generalni direktor WHO-a.

Sukob u Etiopiji, koji traje više od godinu dana između vojske i pobunjeničkog Tigrajskog narodnog oslobodilačkog fronta (TPLF), doveo je do velike humanitarne krize.