Centralna izborna komisija BiH je Ćerimoviću u februaru utvrdila prestanak mandata jer je obnašao nespojive dužnosti, i to vijećnika, te savjetnika premijera Unsko-sanskog kantona Mustafe Ružnića. Na ovo je Ćerimović imao pravo žalbe.

Ipak, kako je rečeno na posljednjoj sjednici CIK-a, Ćerimović se nije ni žalio na odluku.

- Stekli su se uvjeti za dodjelu mandata. Upražnjeni mandat se dodjeljuje Nihadu Ugarku, sa kandidatske liste SDP-KSPP – odlučio je CIK.

KSPP je Kladuška stranka privrednog prosperiteta, ali je njihovo rukovodstvo prošle godine odlučilo da pređu u SDPBiH. 

Kako je navedeno na web stranici Općinskg vijeća Velike Kladuše, vijećnici svoju dužnost obavljaju volonterski, ali imaju pravo na paušal i pokriće troškova koji su nastali u vezi sa radom u Vijeću. Iznos paušala nije naveden, ali je zasigurno niži od plaće savjetnika premijera koja, ako se uzme u obzir koeficijent propisan Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti USK i osnovica od 302 KM, kolika je bila donedavno, osnovna plaća savjetnika premašuje 2.000 KM.