SDP BiH smatra da je Vlada Federacije BiH nesistematski pristupila izradi zakona jer u njegovu izradu nije uključila predstavnike privrednika, akademsku zajednicu niti opoziciju. SDP BiH će zbog svega navedenog dostaviti set amandmana na ovaj zakon, kako bi se došlo do boljih rješenja novonastale situacije.

Na Vladin prijedlog zakona od 15 članova SDP BiH će uložiti 22 amandmana. Cilj SDP-ovog prijedloga je ublažiti udar na privredu i građane BiH prouzrokovan pandemijom COVID-19, ali i spriječiti udar koji bi na privredu mogao imati predloženi zakon Vlade Fadila Novalića.

Amandmanima koje je uložio SDP BiH se predlažu sljedeće mjere:

1.  Donošenje zakona o minimalnoj plaći u Federaciji Bosne i Hercegovine kojim bi se ona značajno uvećala.

2.  Subvenciju plaće za radnike zaposlene u poslovnim subjektima kojima je zabranjen rad zbog mjera vlasti u borbi protiv pandemije virusa COVID-19.

3.  Subvenciju plaće za radnike zaposlene u poslovnim subjektima koji su imali pad prometa zbog mjera vlasti u borbi protiv pandemije virusa COVID-19.

4.  Oslobađanje od plaćanja doprinosa i poreza za poslovne subjekte kojima je zabranjen rad zbog mjera vlasti u borbi protiv pandemije virusa COVID-19.

5.  Oslobađanje od plaćanja doprinosa i poreza za poslovne subjekte koji su imali pad prometa zbog mjera vlasti u borbi protiv pandemije virusa COVID-19.

6.  Zakonski moratorij na plaćanje obaveza po kreditima poslovnih subjekata, radnika i svih građana sa umanjenom kreditnom sposobnosti.

7.  Povoljne kreditne linije za poslovne subjekte za oporavak od ekonomskih posljedica pandemije COVID-19 virusa, sa kamatnom stopom do 2 posto.

8.  Objava imovinskih kartona vlasnika poslovnih subjekata koji dobiju novčanu pomoć države.

9.  Parlamentarni nadzor nad trošenjem sredstava na osnovu ovog zakona i značajniju ulogu parlamenta, kantonalnih skupština i općinskih i gradskih vijeća.

10. Plaćeno odsustvo roditeljima čija djeca zbog mjera vlasti ne mogu pohađati školske i predškolske ustanove.

11. Odgodu plaćanja poreza na dobit iz 2019. godine

12. Zabranu raskida ugovora o zakupu, kao i zabranu deložacije zakupoprimaca

13. Porezne olakšice za "freelancere".

14. Smanjenje cijene električne energije za domaćinstva i privredu

- Uzimajući u obzir da je Vlada FBiH koju vodi Fadil Novalić odbila naš poziv da zajednički radimo na izradi zakona, pozivamo klubove zastupnika vladajućih stranaka SDA-HDZ-DF-SBB da zajednički usaglasimo amandmane i popravimo veoma loš zakon Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - istakao je Šef kluba zastupnika SDP BiH u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Damir Mašić.

Zastupnik Elvir Karajbić izjavio je da sredstva potrebna za realizaciju seta amandmana predlažuu iz ušteda; rebalansom budžeta, prenamjenom sredstava, kreditnih sredstava i izdavanjem obveznica.

- Pored seta amandmana, zahtijevamo da se na dnevnom redu sjednice Parlamenta FBiH nađe i Zakon o minimalnoj plaći koji smo ranije uputili u parlamentarnu proceduru, kao i rebalans budžeta FBiH za 2020. godinu, što je obaveza premijera Novalića na koju sam ga jasno upozorio na sastanku organizovanom prošle sedmice - izjavio je on.

Irfan Čengić, zastupnik SDP BiH u parlamentu FBiH, istakao je da su ovi prijedlozi urađeni u saradnji sa privrednicima i po uzoru na zemlje regiona, prije svega Republiku Hrvatsku koja je, kako je rekao, za razliku od naše Vlade reagovala na vrijeme i sa pravim mjerama.

- Ukoliko ne pomognemo radnike i privrednike sada, to će nas kasnije puno više koštati i morat ćemo uzimati veća kreditna sredstva - istakao je Čengić.

SDP BiH poziva parlamentarnu većinu da 18 mjeseci nakon izbora konačno formiraju Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, a u tom procesu mogu računati na pomoć SDP-a, saopćeno je iz ove partije.