- Ničim se ne mogu i ne smiju pravdati ubistva bespomoćnih i nedužnih ljudi, niti takvi postupci mogu tražiti svoje utemeljenje u vjeri, jer Kur'an Časni jasno kaže da "onaj ko ubije jednog nevinog čovjeka kao da je pobio cio ljudski rod" (El-Maide, 32) i sigurno je da takve, pored ovozemaljske, čeka i Božja pravda i kazna.

Iskazujemo duboki pijetet prema žrtvama terorističkih napada, kao i solidarnost sa građanima prijateljske Austrije i Francuske. Terorizam je pošast protiv koje se čitav svijet mora udruženo boriti i pobijediti je. Također, pozivamo sve muslimane da ne nasjedaju na maliciozne provokacije onih koji žele da pripišu ova zlodjela islamu i muslimanima kao takvima, tražeći potvrdu za svoju neistinitu tezu o islamu kao nasilnoj vjeri i muslimanima kao nasilnicima.

Islam je vjera mira i pomirenja, a strpljenje i istina su jedini ispravan odgovor na provokacije  i uvrede kojima su muslimani diljem svijeta izloženi - navodi se u saopćenju SDA.