Obratili su se sugrađanima i dragim komšijama.

- Izbori se uveliko bliže, a kampanje naših suparnika gube na vrijednosti. Iz njihovih istupa, primjećuje se gubitak kreativnosti, kao i manjak općeg strukturalnog znanja kad je u pitanju lokalna samouprava. Primjetno je da su svoje kampanje u cijelosti preusmjerili na kreiranje salvi uvreda pema našim kandidatima, bez ikakvog konkretnog sadržaja od opće važnosti. Osvrt na njihovu kampanju nas je samo dodatno motivisao da nastavimo u radu čiji cilj je isključivo kvalitet života naših građana, te opstanak naše privrede. Opet smo uvjereni da radimo dobar posao - saopćili su.

I prije su, navode, iskazivali niz mjera i zadataka, koje su postavili pred sebe, kako bi građani bili u konačnici zadovoljni i kako bi uz primjenu predloženih mjera zajedno prevazišli posljedice pandemije.

- Naš načelnik Nedžad Koldžo je već poduzeo više od 17 mjera pomoći ublažavanja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica namijenjenim fizičkim i privrednim subjektima s područja općine - ističu.

Taj spisak, dodaju, šire i prilagođavaju i sigurni su da će biti primjenjivi na sve općinske organizacije, te operativni rad vijećnika i načelnika:

1. SDA Novo Sarajevo će sve svoje aktivnosti usmjeriti ka pružanju pomoći građanima i privrednim subjektima u cilju prevazilaženja posljedica izazvanih pandemijom korona virusa. Ovim mjerama je do sada bilo obuhvaćeno više desetina hiljada naših sugrađana.

2.  SDA Novo Sarajevo će  kroz Općinsko vijeće u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti našim najugroženijim građanima, te osobama treće dobi u pružanju finansijske pomoći najugroženijim penzionerima te drugih vidova pomoći. U centrima za zdravo starenje radit će se na unapređenju zdravstvenog savjetovanja kako bi se na što adekvatniji način pomoglo ovoj populaciji u prevazilaženju posljedica pandemije.

3. SDA Novo Sarajevo će kroz Općinsko vijeće dodatnu pažnju posvetiti mladima, kroz nastavak stipendiranja što većeg broja učenika i studenata, a poseban akcenat će biti usmjeren ka poboljšanju uslova odvijanja nastavnog procesa za učenike novosarajevskih škola. 

4. SDA Novo Sarajevo će kroz Općinsko vijeće proširiti saradnju sa mladima i privrednicima u cilju stvaranja što povoljnijeg poslovnog okruženja, te pored aktivnosti iz stavke 1. primijenit će i druge potencijalne benefite, poput realizacije projekata stimulisanja zapošljavanja i  samozapošljavanja uz umanjenje naknada, subvencioniranje kamatnih stopa i finansiranje dijelova mjesečne neto plaće, a sa ciljem olakšavanja poslovanja privrednih subjekata.

5. SDA Novo Sarajevo će se kroz Općinsko vijeće pobrinuti da unaprijedi rad humanitarnih organizacija kroz pružanje podrške i pomoći javnim kuhinjama i drugim humanitarnim udruženjima, jer "niko ne smije biti gladan";

6. SDA Novo Sarajevo će kroz Općinsko vijeće raditi na unapređenju saradnje sa svim privrednim subjektima na području  lokalne zajednice, sa fokusom na pomoć u prevazilaženju poteškoća u rješavanju administrativnih aktivnosti tokom poslovanja.

7. SDA Novo Sarajevo predano radi na sanacionoj i razvojnoj strategiji, te niti jednog momenta svoje građane neće ostaviti na cjedilu. Ovo su samo neke od tačaka, koje su rezultat pragmatičnog planiranja i mogućnosti, no nastavit ćemo sa projektnim pristupom i niti jednu kategoriju stanovništva nećemo ostaviti bez naše pomoći.

- Nismo vas napustili nikada, nastavljamo borbu... - zaključuju u saopćenju.