Oni poručuju da neće biti dio svakodnevnih “Trojkinih” obračuna, neslaganja i sitnih partikularnih interesa u Novom Sarajevu, te pozivaju općinskog načelnika Hasana Tanovića da "javno obznani ko je na njega vršio pritisak, i da li je li ugrožena njegova sigurnost, te jesu li s tim u vezi podnesene prijave nadležnim organima".

Također navode da podržavaju rebalans budžeta Općine Novo Sarajevo, gdje je sa viših nivoa vlasti transferiran iznos od 500 hiljada KM.

- Uvijek ćemo biti opredijeljeni da radimo na razvoju Općine i stvaranju kvalitetnih uslova za život njenih građana, bez obzira bili u vlasti ili ne. Tražimo da se ispoštuje Zaključak sa prethodnih sjednica Vijeća, o vraćanju električnog automobila općinskog načelnika. Predlažemo da se utrošena sredstva za nabavku električnog automobila, iskoriste za postavljanje solarnih panela na krov Općine. To bi bila efektivnija promocija obnovljivih izvora energije, a u konačnici bi dovela do uštede   režijskih troškova - navode u saopćenju.

SDA traži da se preispita i rad rukovodioca općinskih službi, s obzirom da je samo 23% općinskog budžeta izvršeno.

- Napominjemo da je to daleko lošiji rezultat u odnosu na predhodne sazive općinskih administracija. Također, tražimo da se preispita angažman članova ad hoc Komisija i njihovi rezultati, a da se ostali nepotrebni troškovi ukinu i preusmjere na zapošljavanje mladih i pomoć ranjivim društvenim kategorijama - saopćeno je iz SDA Novo Sarajevo.