- Takvu obavezu i moć ima kao visoki predstavnik, a obećanje da će to uraditi u više navrata je dao porodicama žrtava. Negiranje kao "završna faza genocida" o kom Inzko govori već je iza nas, s obzirom da smo duboko zagazili u fazu glorificiranja i slavljenja odgovornih za počinjeni genocid i ostale ratne zločine. 

Ta faza nije "završna faza genocida", već je to priprema za novu agresiju i zločine. Ukoliko su Vijeće za provedbu mira i Ured visokog predstavnika propustili odlučno reagovati u prethodnoj fazi, u ovoj ne smiju ponoviti  istu grešku i dozvoliti da se zlo ponovo probudi - istaknuto je u saopćenju SDA.