Povodom jutrošnje intervencije mostarske policije, koja je ispred kapije deponije Uborak uz upotrebu sile ukonila grđane koji su sprečavali ulazak kamiona sa smećem, saopćenjem za javnost oglasili su se iz SDA Mostar - sjever. 

Saopćenje u nastavku prenosimo u cijelosti:

- Polazeći od premise da se ovaj aktuelni problem ne može riješiti preko noći, niti za par dana, dužni smo da apeliramo na sve nadležne institucije, a prevashodno na Gradsku upravu Grada Mostara da uvaži opravdane argumente svojih građana iz naselja Vrapčići i Bijelo Polje, koji su još prije više mjeseci upozoravali na određene nepropisne aktivnosti, a ponajviše nepropisno odlaganje otpada svih vrsta, kojem nije mjesto na jednoj ovakvoj sanitarnoj deponiji, što samo po sebi nanosi ogromnu štetu našoj lokalnoj zajednici – Gradu Mostaru, ali i svim građanima, a najviše mještanima navedenih naselja te direktno utiče na zdravlje i normalan tok života.

Stranka kojoj pripadamo se konzistentno zalaže za vladavinu prava i zakona, te u skladu s tim pozivamo Grad Mostar da poštuje pravosnažno i konačno Rješenje izdato od nadležnog ministarstva - Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH, te preduzme sve zakonom predviđene mjere za rješavanje ovog problema.

Slijedom prednjeg, uvažavajući činjenicu da sa područja Grada Mostara treba ukloniti nagomilani komunalni otpad nastao uslijed višednevnog neodvoza od strane komunalnih preduzeća pozivamo sve nivoe vlasti (kantonalni, federalni, državni) da u skladu sa svojim mogućnostima Gradu Mostaru osiguraju neophodnu finansijsku pomoć u vidu subvencioniranja troškova odvoza i deponovanja komunalnog otpada na neku od deponija iz okruženja sa kojim bi Grad Mostar zaključio ugovor o deponovanju komunalnog otpada.

Također želimo skrenuti pažnju na činjenicu da je još prije više mjeseci potpisan Sporazum između gradskih vlasti i predstavnika građana o potrebi provođenja aktivnosti na iznalaženju nove lokacije za deponiju, ali do sada skoro ništa nije preduzeto po potpisanom sporazumu, te ovim putem pozivamo Grad Mostar da hitno postupi po zaključcima iz navedenog sporazuma.

Također, ovim putem pozivamo stvarno nadležno Ministarstvo okoliša i turizma Federacije BiH na aktivno učešće u rješavanju navedenog problema.

Posebno naglašavamo da Stranka demokratske akcije Mostar - sjever u potpunosti podržava rad policijskih službenika i cijeni njihov angažman, te iste poziva na korektno postupanje prema građanima koji mirnim i nenasilnim okupljanjem traže normalan i dostojanstven život uz uvažavanje interese građana sa ovih prostora.

Još jednom apelujemo na sve strane, da se dijalogom i međusobnim uvažavanjem, jedino može doći do adekvatnog, sistemskog i dugoročnog rješenja po ovom pitanju- naveli su iz mostarske SDA.