Zastupnici iz Kluba SDA ostali su suzdržani po pitanju inicijative koju je Velić predložila, a sada su obrazložili i razloge.

- Zbog laži i neistina iznenesih u pojedinim medijima i na društvenim mrežama Klub zastupnika SDA u Skupštini BPK-a Goražde ima potrebu da obavijesti javnost u vezi s dešavanjima na 19. redovnoj sjednici Skupštine BPK Goražde, a prilikom donošenja Deklaracije povodom Odluke Visokog predstavnika u BiH o donošenju dopuna Krivičnog zakona BiH kojim se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina.

Prije svega treba naglasiti da je gruba neistina i laž da su predstavnici koalicione većine glasali protiv donošenja navedene Deklaracije, već su bili suzdržani prilikom predlaganja da se ista uvrsti u Dnevni red skupštinskog zasjedanja.

Prva činjenica je da je navedena Deklaracija donesena neposredno pred održavanje sjednice, da praktično niko nije bio upoznat sa tekstom iste. Ne treba valjda naglašavati o kakvom trenutku se radi kada je u pitanju ova Deklaracija i kada se praktično vaga svaka izgovorena riječ. Zastupnici su dovedeni u situaciju da izglasaju nešto što praktično nisu ni pročitali. Ovdje se svakako ne misli na proceduru donošenja skupštinskog akta utvrđenom Poslovnikom o radu, koja je također prekršena, već o sadržaju samog akta. Ova Deklaracija prema svojoj važnosti i težini svakako zaslužuje da u najmanju ruku bude usaglašena sa svima onima koji će glasati za nju i da na vrijeme budu upoznati sa sadržajem iste - stoji u saopćenju.

Navode da je sam tekst deklaracije napisan jako "šturo", niti je bio uobličen na način na koji se izražava politički stav najvećeg zakonodavnog tijela u Kantonu.

Istakli su da je predlagač bio svjestan da ovako pravno i sadržajno koncipirana Deklaracija podržana od strane vladajuće većine može biti iskorištena za pripremljenu i prizemnu medijsku hajku kako SDA i njeni partneri ne podržavaju Zakon koji je donio visoki predstavnik.

- Krajnje je neozbiljno i tendenciozno prozivati zastupnike SDA da su protiv donošenja ovakvog zakona, kada se zna da je od samog svog osnivanja pa do danas, stranka SDA kao konstantu svog djelovanja u prvi plan stavila borbu za Bosnu i Hercegovinu - naveli su.