- Poštovanje snazi Doma naroda FBiH. Sve upražnjene stolice sudaca Ustavnog suda Federacije BiH popunjene su sada, nakon tri godine, odlukama Doma naroda FBiH. Ovo je dobar dan, i da se vidi da angažman sa izmjenama Ustava FBiH, amandmanima, fukcionira. Funkcionalnost se vratila - napisao je Schmidt poruku označivši na društvenim mrežama delegata Jasmina Duvnjaka u Domu naroda FBiH.

Duvnjak je u više navrata ponovio prije glasanja da četvrti sudija treba biti iz reda Bošnjaka, kako se ne bi narušio balans Ustavnog suda FBiH, koji radi po principu tri Bošnjaka, tri Hrvata, dva Srbina i jedan iz reda ostalih.

Tri godine se čekalo na popunjavanje sudija ustavnog suda FBiH jer je predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara u ladicama držao liste kadidata.

To je svojim amandmanima prekinuo visoki predstavnik u BiH.

- Amandmane je Schmidt nametnuo 2. oktobra ove godine i tiču se Federacije. Oni jesu donijeli u jednom segmentu dobro, ali i loše jer nije nametnuo amandmane manjem bh. entitetu RS kojima bi otklonio diskriminaciju i aparthejd u tom dijelu Bosne i Hercegovine - prokomentirao nam je Duvnjak.

On je odgovorio Schmidtu. 

- Mi nastavljamo dalje odgovorno raditi i nećemo se umoriti u borbi za izgradnju jake, demokratske i napredne države Bosne i Hercegovine i za ravnopravnost svih naroda i građana na svakom pedlju naše zemlje - napisao je Duvnjak.