- Pitanje raspodjele državne imovine i dalje ostaje neriješeno u 2022. godini uprkos stalnim pozivima međunarodne zajednice i naporima koje ulažu partneri Bosne i Hercegovine da pomognu u rješavanju ovog dugogodišnjeg pitanja tako što će donijeti zakon na državnom nivou - naveo je Schmidt, saopćio je OHR.

Privremena zabrana raspolaganja državnom imovinom, dodaje, ostaje na snazi i jasno predviđa da će svaka odluka, akt, ugovor ili drugi pravni instrument kojim se raspolaže državnom imovinom zaključen u suprotnosti sa ovim zakonima biti ništavni.

- Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti RS-a, koji je Narodna skupština RS-a usvojila 10. februara 2022. godine i koji je objavljen u Službenom glasniku RS-a 5. aprila 2022. godine, ne utječe na pravosnažnost zabrane raspolaganja državnom imovinom i samim tim ne mijenja postojeće zakonsko stanje - istakao je.

Podsjeća da se u odluci Ustavnog suda BiH iz jula 2012. godine (Predmet br. U-1/11) izričito navodi da je, temeljem odredbi Člana I/1 Ustava kojim se uspostavlja princip kontinuiteta, BiH titular cjelokupne državne imovine, uključujući imovinu bivše SFRJ i bivše SRBiH, ali i javna dobra, te da nadležnost za reguliranje ovog pitanja isključivo spada u opseg Parlamentarne skupštine BiH. Ovakvi stavovi ponovljeni su, dodaje, u nekoliko drugih odluka Ustavnog suda BiH, koje se odnose na poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, rijeke i druga javna dobra.

Ustavni sud BiH je, nastavlja Schmidt, u Odluci iz 2012. godine naglasio da "postoji istinska nužnost, a i pozitivna obaveza da BiH ovo pitanje riješi što je prije moguće" i da je Bosna i Hercegovina, u vršenju nadležnosti u vezi sa državnom imovinom, dužna uzeti u obzir interese i potrebe entiteta, kako bi i oni mogli efikasno vršiti svoja javna ovlaštenja koja su povezana sa njihovim nadležnostima.

- Kako bi se izbjegla zabuna i spriječile negativne pravne posljedice, pozivam vlasti RS-a da preduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi se navedeni Zakon o nepokretnostima koje se koriste za funkcioniranje javne vlasti RS-a odmah stavio van snage. Rješavanje pitanja državne imovine ne može se postići nikakvim jednostranim djelovanjem, već isključivo transparentnim procesom u Parlamentarnoj skupštini BiH, koji bi za rezultat imao usvajanje relevantnog zakonodavstva na državnom nivou kojim se uređuje ovo pitanje.

VEZANI TEKST - Entitet RS oduzima imovinu državi BiH, Christian Schmidt i dalje dobija mnogo novca i ne radi ništa

Pozvao sam sve zainteresirane strane (između ostalih i državni i entitetski nivo) da pripreme takav zakonodavni akt u Parlamentarnoj skupštini BiH kako bi se osigurala odgovarajuća raspodjela imovine. Još jednom ih pozivam da se aktivno uključe u osnivanje i rad ekspertske radne grupe za državnu i vojnu imovinu u skladu s mojim dopisom od 3. decembra 2021, uz osnivanje i komisije za imovinu ukoliko je to potrebno da olakša proces. Na raspolaganju sam da pružim pomoć u tom procesu - istakao je visoki predstavnik.

Potencijalni investitori, dodao je, trebali bi biti veoma oprezni kada se upuštaju u transakcije koje uključuju vlasništvo nad državnom imovinom.

- Samo poštivanjem vladavine prava Bosna i Hercegovina može privući održiva strana ulaganja, čime će se ubrzati ekonomski razvoj za dobrobit svih građana - zaključio je Schmidt, saopćio je OHR.