U izjavi za AJB on je rekao: 

- Ovo je veoma ozbiljan napad na integritet države Bosne i Hercegovine onakve kakva je uređena, dogovorena i postoji na osnovu Dejtonskog sporazuma. Pravo Republike Srpske kao entiteta unutar Bosne i Hercegovine da ostvaruje svoja prava niko ne osporava. Argumentacija da kako bi se zaštitila prava RS-a neophodno je prekršiti ustavna prava države, apsolutno je pogrešna – poručio je Schmidt i dodao:

- Ako postoje problemi i sporna pitanja ko je nadležan za koju rijeku ili jezero, razgovarajmo o tome. Nemojmo to koristiti za razaranje funkcionalne države.