Krava, za koju se ne zna odakle je došla, šetala je polako Dušanovom ulicom. Na kratko je zaustavila i saobraćaj.