- Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: Drugi krug glasanja za sve tačke za koje je u ovom mandatu Zastupničkog doma održan prvi, ali ne i drugi krug glasanja - dio je obavještenja o sjednici.

Tako će se tu naći, između ostalog, čak i zapisnik sa sjednice Zastupničkog doma održane u julu prošle godine, amandmani na budžet za 2021. godinu pa i sam budžet institucija BiH za prošlu godinu, zatim izmjene i dopune Zakona o akcizama koje je predložilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prošle godine, prijedlog zastupnika SDA Adila Osmanovića da u dnevni red sjednice iz prošle godine bude uvrštena tačka pod nazivom "Aktuelna politička i sigurnosna situacija u BiH nakon unilateralnog pokušaja NSRS-a da prenese (otme) nadležnosti države Bosne i Hercegovine na entitet RS"... 

Osim ovoga, za hitnu sjednicu su kao tačke predloženi još zastupanje prijedloga Zastupničkog doma pred Domom naroda, te informacija Upravnog odbora Javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine o posljedicama finansijske blokade BHRT-a.