U dekretu kojeg je objavila zvanična saudijska novinska agencija navedeno je kako će kralj nastaviti predsjedavati sastancima kabineta.

Khalid bin Salman je imenovan na poziciju ministarstva odbrane, na kojoj je zamijenio bin Salmana. Mani Shaman Turki al-Habardi Al-Utaybi je imenovan na poziciju zamjenika ministra odbrane. Čelnici ostalih ministarstava nastavljaju svoje dužnosti.