Na sastanku su uz predstavnike Ministarstva sigurnosti BiH učestvovali i predstavnici Delegacije Evropske unije u BiH, Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i Službe za poslove sa strancima BiH. S obzirom da su Unsko-sanski kanton i Grad Bihać najviše opterećeni migrantskom krizom, skupu je prisustvovao i premijer USK Mustafa Ružnić, komesar policije USK Mujo Koričić i gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić.

Fokus je bio na iznalaženju rješenja za kontrolu kretanja i boravka migranata tokom predstojeće zime. Doneseni su konkretni zaključci vezani za realizaciju zaključaka Predsjedništva BiH o izmještanju migranata izvan naseljenih i urbanih sredina u za to posebno izgrađene objekte.

Uz osiguranje adekvatnih uslova za smještaj migranata i boljom kontrolom njihovog kretanja, poboljšat će se sigurnosni uslovi za lokalno stanovništvo i smanjiti pritisak migranata na općine u zapadnom dijelu BiH.