- Kao stranka nadamo se da RS neće trpjeti dalju štetu izazvanu neodgovornim ponašanjem pojedinaca iako se opet najavljuje mogućnost novih ekonomskih mjera. Ovaj prijeko potreban novac trebao je da posluži privrednicima zemlje, uključujući i privrednike iz RS-a, da saniraju posljedice na ekonomiju izazvane pandemijom koronavirusa – kazao je Šarović.

On je poručio da je obustavom pomoći EU direktno kaznio i oštetio privrednike iz RS-a.

- Mi iz SDS smo proteklih sedmica jasno upozoravali do čega nas ovakva politika vlasti može da dovede uključujući najgora scenarija kao i ekonomske i neke druge sankcije i narodu i RS-a – istakao je Šarović.