Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik danas je ponovo u obraćanju zastupnicima Narodne skupštine RS-a govorio o pravu na otcjepljenje RS-a. Podsjetio je na Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, koji garantuju pravo svih naroda na samoopredjeljenje.

-Nesumnjivo da se radi o neprikosnovenim i neotuđivim pravima naroda, a srpski narod u RS-u ima garantovano pravo da navedene međunarodne norme primijeni kada putem svojih demokratskih i legitimnih organa ocijeni da je kršenje i ugrožavanje njegovih prava nepravnim postupanjem do te mjere ugrozilo suštinu, strukturu i odredbe Ustava BiH, da je vrijeme za povratak onome što je parafirano u Dejtonu, a potpisano u Parizu 1995. godine - ustvrdio je, između ostalog, Dodik.

Prema tumačenjima akata međunarodnog prava, otcjepljenje kao krajnji vid stvaranja vlastite države mogu imati, dodao je, samo "narodi koji trpe diskriminaciju, odricanje prava na predstavničku vladu i samo ukoliko je diskriminaciono ponašanje toliko prodorno, razgranato i sistematsko da konkretno ugrožava opstanak takvih naroda i gdje ne postoji jaka verovatnoća da će se diskriminacija okončati".

Sve navedeno je, tvrdi ispunjeno, što se može zaključiti i iz površne analize stanja i odnosa u poslijeratnoj BiH.

-Republika Srpska koja je, kao država srpskog naroda i drugih koji tu žive, svoju državnost - teritoriju, vlast, stanovništvo unijela u Dejtonske sporazume, konstantno trpi diskriminaciju nepravnim djelovanjem OHR-a i Ustavnog suda BiH. Sistematski su joj kršena prava koja ima po Ustavu BiH - otimane nadležnosti i formirane institucije u korist BiH bez ustavnog osnova - rekao je Dodik.

Podsjetio je i na to kako je govorio Paddy Ashdown: "Uzmite entitetima silu - vojsku, policiju i poreze i oni će sami uvenuti". Ustvrdio je i da RS nema pravo da odustane od svoje autonomije, državnosti i samostalnosti koje su potvrđene Dejtonskim sporazumima.

-Zapravo, danas poslije skoro 25 godina od njihovog zaključenja, RS ima obavezu da očuva svoja prava iz međunarodnog ugovora - rekao je on i dodao da današnja posebna sjednica entitetskog parlamenta nije u funkciji prebrojavanja onih koji vole RS, već odbrane tog istog RS-a, njegovih prava, nadležnosti i obaveza, potvrđenih i definisanih Dejtonskim sporazumom i njegovim aneksima, ponajviše Aneksom 4. – Ustavom BiH.

Prethodno se u NSRS-u obratio šef Kluba zastupnika SNSD-a Igor Žunić, u ime predlagača dnevnom reda  - Informacije o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i utjecaju na položaj i prava RS-a.

Predsjednik SDS-a Mirko Šarović kazao je danas u obraćanju u NSRS-u da se na "kvazidokumentu" koji je pripremljen za današnje zasjedanje, ne može graditi općenacionalni stav.

- Ovaj dokument je gomila laži, falsifikata, paušalnih ocjena, usmjeren prije svega protiv neistomišljenika, političkih protivnika, koje ste počastili sa više od 20 stranica teksta, vješto izostavljajući vlastitu odgovornost, veličajući pojedince iz vaše stranke kao da je historija počela sa vama - rekao je Šarović.

On je ocijenio da je ovaj izvještaj prije svega polazna platforma za obračun sa političkim protivnicima, opozicijom u RS-u.

- Treba da posluži i za pranje, odnosno otklon svake vaše odgovornosti, kao stranke i pojedinaca za učinjenje greške i saučesništvo u prošlosti – rekao je Šarović.

On smatra da sve ukazuje da je ovo distanciranje od SNSD-ovih grešaka i pokušaj da se one pripišu drugome.

-Više puta smo čuli poziv na sabornost i okupljanje oko jednog cilja, ali iz svega proizilazi da, ako ta sabornost i jedinstvo ne budu kako vi budete mislili, to je onda izdajstvo, kako često volite reći – kazao je Šarović.

Dodao je da ovaj "pokušaj da se bude državotvoran" teško da može uspjeti jer je vladajuća većina u pripremi za skupštinu pokazala da su zatvoreni i da su sve sami uradili na svoj način.

- A ovdje nas pozivate da zajedno branimo interese RS-a. Poznato mi je da, kada završim ovog izlaganje, imate dovoljno ruku, resursa i minuta, da se ustremite na opoziciju – rekao je Šarović.

Istakao je da se u elaboraciji o oduzimanju ustavnih nadležnosti RS-a, podnosioci ovog izvještaja ponašaju kao da je to učinio neko drugi.

- A vi ste to kao uočili sada i kao spasioci hoćete da spasite RS. Gospodo, vi ste ti, vi ste glavni učesnici i vaša politička organizacija, koja je bila glavni krivac ili saučesnik u otimanju nadležnosti RS-a. U periodu od 2006. na neustavan način ste prihvatili 49 zakona i isto toliko nadležnosti prenijeli – kazao je Šarović.

Podvukao je da treba da budu analizirani i sankcionisani svi oni koji su poteklih 25 godina radili na prijenosu nadležnosti.

Šarović je naveo i da kada je njega smjenjivao visoki predstavnik, iz SNSD-a su rekli "mora da je nešto kriv", a kada je otišao u zatvor, rekli su "mora da je nešto ukrao", te nisu podržali da se brani sa slobode.

-Ja smatram i da vaša sankcija koju imate u SAD-u nije uredu i to sam javno rekao - kazao je na kraju Šarović, obraćajući se Miloradu Dodiku.

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović je ocijenio da je dokument koji je danas pred zastupnicima RS-a – ostrašćen, ružan, prljav i ne zaslužuje da ide u arhivu RS-a. On je naveo niz negativnih kvalifikacija koji su iznijete na račun SDS-a i PDP-a.

-Za nas ovo je krajnje neiskreno i licemjerno. Imamo pravo da ne vjerujemo u vašu iskrenu namjeru. Čudi me da ste, predsjedniče parlamenta RS-a, dozvolili da dokument sa ovakvim kvalifikacijama dođe u najviši zakonodavni dom – rekao je Borenović.

Zakazivanje posebne sjednice s predloženom tačkom dnevnog reda zatražila je potpisima jedna trećina zastupnika iz klubova - SNSD, DNS, Socijalistička partija, DEMOS, Ujedinjena Srpske, NDP i dva nezavisna zastupnika.