Kazao nam je to Arman Šarkić, portparol, i dodao da će najvjerovatnije biti devet vakcinalnih punktova koliko je i domova zdravlja na području Kantona Sarajevo.

- Prva faza uključuje imunizaciju svih uposlenika u domovima zdravlja, a druga vakcinaciju korisnika gerontološkog i ostalih zavoda za stare i iznemogle osobe. U treću fazu spadaju osobe starije iznad 65 godina života i hronični bolesnici. Bit će tačno određeno vrijeme kada će ljudi dolaziti na vakcinaciju zbog načina čuvanja vakcine. Kako smo dobili informaciju, Pfizerova vakcina, kada se prekihe hladni lanac, može biti na sobnoj temperaturi između pet i šest sati – navodi Šarkić.

Mobilni timovi će najvećim dijelom vršiti imunizaciju starijih osoba u domovima, no iz JU Dom zdravlja KS traže pomoć i ostalih zavoda, koji su primarna zdravstvena zaštita i u kojima su uposleni ljekari, kako bi im pomogli u kadru.

Šarkić navodi kako je u Nacrtu plana imunizacije u Federaciji BiH napravljeno tako da je cjelokupan posao imunizacije dodijeljen JU Dom zdravlja KS.

- Zbog opterećenosti pandemijom i kadrom koji imamo, teško da ćemo sami moći sve to pokriti i izdržati. Pomoć trebamo ili osvježenjem medicinskog kadra u domovima zdravlja ili pomoć zavoda, poput Zavoda za medicinu rada i ostalih, mislim da ih na području Kantona ima šest ili sedam. Bilo bi nam od velike koristi kada bi se i ljekari iz tih zavoda uključili u drugu i treću fazu kako bi naši medicinari barem djelimično bili rasterećeni – kazao je Šarkić.