S obzirom na aktuelna dešavanja u vezi s funkcioniranjem Skupštine Kantona Sarajevo i najavljene štrajkove upozorenja budžetskih korisnika zbog nedonošenja odluke o privremenom finansiranju, Ured glavne kantonalne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu uputio je saopćenje za javnost.

Saopćenje prenosimo u cijelosti: 

Tužilaštvo je od početka ove godine zaprimilo i na dnevnoj osnovi zaprima prijave, dopune prijava, apele za hitno postupanje, u kojim se sudionici događanja međusobno prijavljuju i traže od tužilaštva da riješi "pravni haos" koji spominju u prijavama. S tim u vezi, Tužilaštvo KS je po redovnoj proceduri formiralo predmete u kojim se provjeravaju navodi u vezi sa:

- oduzimanjem pečata Skupštine Kantona Sarajevo od sekretara Skupštine i kršenje Poslovnika o radu Skupštine;

- kršenjem odredbi Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata i odluka u "Službenim novinama Kantona Sarajevo";

- navodima da jedan od prijavljenih u javnom djelovanju preduzima aktivnosti predstavljajući se kao predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo te

- navodima da je jedna od prijavljenih prekršila proceduru u vezi sa sazivanjem hitne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo za dan 28.12.2019. godine.

Po svim prijavama Tužilaštvo hitno preduzima radnje u cilju provjere navoda, te je u ovoj fazi Tužilaštvo fokusirano na prikupljanje dokumentacije i uzimanje izjava.

Tužilaštvo će u skladu sa svojim nadležnostima nakon provjere navoda iz prijava utvrditi da li se eventualno u radnjama prijavljenih ostvaruju obilježja krivičnih djela i o svojoj odluci obavijestiti javnost.

Uzimajući u obzir dužnost Tužilaštva da u svakoj situaciji pa tako i u ovoj ostane nezavisan i nepristrasan organ, napominjemo da rad tužilaštva u okviru svoje nadležnosti po predmetnim prijavama ni u kojoj mjeri ne onemogućava zastupnike, odnosno Skupštinu Kantona Sarajevo da postupaju u okviru svojih nadležnosti u interesu građana Kantona Sarajevo i razmotre dodatne pravne mehanizme za rješavanje nastale situacije.