Kako je za Faktor kazao Arman Šarkić, glasnogovornik Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo ugovori za 17 logopeda koji su bili zaposleni u JU Dom zdravlja KS i koje je finansirao Zavod zdravstvenog osiguranja, na godinu dana, ističu krajem ovog mjeseca.

- Mi smo na vrijeme uputili prema Ministarstvu zdravstva KS napomenu da bi bili sretni da zadržimo 17 logopeda, ali da se nađe modus za njihovo finansiranje s obzirom na to da Dom zdravlja nema tu stavku predviđenu u budžetu. Mi smo očekivali da će Ministarstvo zdravstva zajedno sa Zavodom zdravstvenog osiguranja napraviti tu finansijsku konstrukciju, gdje bi mi mogli ići u produženje ugovora, tačnije u novu konkursnu proceduru, gdje bi te logopede imali i dalje u sistemu – kazao je Šarkić.

Istakao je kako je Služba za ljudske resurse Doma zdravlja na vrijeme poslala obavještenje Ministarstvu kako bi ih obavijestili kada im ističe ugovor i da ova ustanova ne može finansijski podržati njihov dalji rad, te da nisu dobili povratnu informaciju od Ministarstva zdravstva KS.

- U domovima zdravlja će ostati tri-četiri logopeda, što je veoma mali broj. Potreba stanovništva za ovom vrstom zdravstvene usluge je porasla. Itekako je značajno imati logopede u domovima zdravlja. Oni su imali solidno opterećenje s obzirom na to da su radili u pandemiji koronavirusa. Imali su više nego solidno opterećenje. To govori i na terenu da bi se normativi prilikom upošljavanja tog kadra trebali mijenjati. Mi često imamo normative koji su često i zastarjeli, nekada ne prate realno stanje na terenu. To bi se trebalo mijenjati i očigledno je potreba stanovništva za ovu vrstu usluge veoma značajna. Ovih 17 logopeda su se pokazali kao vrhunski profesionalci za ovaj jednogodišnji angažman u Domu zdravlja – kazao je Šarkić.

Navodi kako će u narednom periodu sa prestankom rada ovih 17 stručnjaka doći do izražaja nedostatak ovog kadra, koji će se očitovati u dužini čekanja na preglede te vrste.

-Nadamo se da nećebiti problem finansijske prirode. Nama je činjenično stanje da, ukoliko se ne budu napravili neki potezi da ćemo izgubiti ovih 17 stručnjaka u našem sistemu – kazao je Šarkić, te potcrtao da je na potezu Minisatarstvo zdravstva KS.

Podsjećamo, Ministarstvo zdravstva KS je 1. augusta 2019. godine dalo odobrenje za prijem 20 logopeda u Centre za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju pri JU Dom zdravlja KS.

A nakon provedene konkursne procedure sa 17 logopeda, koliko ih se ukupno i prijavilo, potpisan je Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana uz uslov punog finansiranja Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.