Za prekid u isporuci prirodnim gasom, kako se navodi u saopćenju Toplana ni na koji način nisu odgovorni u ovom javnom preduzeću. 

- Na žalost, obustava u isporuci prirodnog gasa Toplanama - Sarajevo za posljedicu ima prekid u proizvodnji i isporuci toplotne energije prema korisnicima centralnog grijanja - ističe se u saopćenju.

Kako su u tom preduzeću obaviješteni, dodaje se, do prekida u isporuci prirodnog gasa je došlo zbog pada pritiska u sistemu, te trenutne nemogućnosti Energoinvesta da osigura potrebne količine  prirodnog gasa za  KJKP Sarajevogas, kao dobavljača.

Normalizacija u isporuci prirodnog gasa Toplanama - Sarajevo očekuje se do kraja dana.

- U protivnom, KJKP Toplane - Sarajevo će biti primorane pokrenuti proceduru i zatražiti saglasnost za korišenje alternativnog goriva za proizvodnju toplotne energije, kako bi funkcija zagrijavanja korisnika bila ponovno uspostavljena - naglašava se u saopćenju KJKP Toplane Sarajevo.