Odluka je donesena zbog činjenice da su vremenske prilike u oktobru 2019. godine bile povoljne, te da je u tom mjesecu bila umanjena isporuka toplotne energije.

Također, donijeta je i Odluka o testiranju pojedinih kotlovnica u periodu februar -  mart sa ciljem osiguravanja grijanja korisnika 24 sata,  uz poseban režim, čime bi se osigurala i dodatna ušteda u potrošnji plina,  kao i smanjenje broja intervencija na popravkama tokom sezone. 

Na ovaj način korisnici će grijanje imati 24 sata,  sa čim ćemo postojeći sistem učiniti efikasnijim bez obzira na njegovu starost.

Novi režim zagrijavanja u periodu od 24 sata u punom obimu će stupiti na snagu 15. oktobra 2020. godine, odnosno sa početkom naredne sezone grijanja, navodi se u saopćenju Toplana.