Ističu da po istom ugovoru prethodnih godina Sarajevogas nije imao ograničenja u dnevnoj potrošnji, odnosno postojala je mogućnost dnevne renominacije količina gasa, što u ovom trenutku nije moguće.

Također, dodaju da je Energoinvest trenutno ograničio isporuku na 1,2 miliona kubika prirodnog gasa za Federaciju BiH, odnosno 950 hiljada kubika za dnevne potrebe KJKP Sarajevogas, po veleprodajnoj cijeni prirodnog gasa koju je utvrdila Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 30. decembra 2021.

Naglašavaju da je 22. januara 2022. godine Sarajevogasu isporučeno 50 hiljada kubika manje u odnosu na naručene dnevne količine, 23. januara 2022. godine 44 hiljade kubika manje, a 24. januara 2022. godine čak 130 hiljada kubika manje.

- Javnost mora biti upoznata i s činjenicom da je jučer i danas, (24 i 25. januara 2022.), Arcelor Mittalu dozvoljeno da troši dodatne količine gasa dva puta veće od planiranih, a po trenutnoj cijeni koju je utvrdila Vlada Federacije BiH, dok se tržišna cijena nudi samo KJKP Sarajevogasu i KJKP Toplane-Sarajevo - saopćeno je iz Sarajevogasa.