Vrijednost projekta iznosi oko 260.785 KM, a sredstva su obezbijeđena u ovogodišnjem budžetu Općine Centar. Za nadzor projekta angažovana je firma "Energoinvest" d.d. Sarajevo.

Kako je planirano projektom predviđeno je uklanjanje postojećih slojeva asfalta, tampona i ivičnjaka, zatim izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja tampona nakon čega će biti ugrađen novi asfalt i na kolovoznu površinu, ali i na pješačke staze te novi betonski ivičnjaci. Također, planirana je izrada uličnih slivnika, ugradnja poklopaca za šahtove od livenog željeza za teški saobraćaj, zatim nivelisanje šahtova i rešetki, kao i uređenje prostora za smještaj kontejnera.

Dužina saobraćajnice je 498 metara, a planirano je postavljanje oko 2.400 kvadrata novog habajućeg sloja asflata, saopćila je Općina Centar.