Odluku o dodjeli stanova mladim bračnim parovima jednoglasno su usvojili vijećnici na oktobarskoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad.

Odluka predviđa raspisivanje javnog poziva za mlade bračne parove koji žele iskoristiti ovu pogodnost, a kako je pojasnio općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić, nadležna služba je već provela sve potrebne procedure i dodjela stanova uskoro može početi.

- Mladim bračnim parovima rješavat ćemo osnovno, egzistencijalno pitanje a, to je krov nad glavom. Ovo je konkretan vid pomoći svim mladim parovima koji nemaju riješeno stambeno pitanje i žive u našoj općini i vjerujem da ćemo im na ovaj način značajno pomoći na početku jednog novog životnog poglavlja. Kao lokalna zajednica moramo misliti na budućnost mladih ljudi i kroz osiguravanje uslova za život i zasnivanje porodice i na ovaj način to i radimo – kazao je načelnik Hadžibajrić.

Općina Stari Grad će, putem nadležne Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove u ponedjeljak raspisati Javni poziv mladim bračnim parovima starosti do 30 godina za zakup stanova Općine Stari Grad Sarajevo, a prijaviti se mogu svi bračni parovi ove dobi koji kontinuirano imaju prebivalište u Starom Gradu od pet godina.

Uslov je svakako i neriješeno stambeno pitanje, da nisu u zajedničkom domaćinstvu i da nisu dosad rješavali stambeno pitanje putem Općine Stari Grad.

Javni poziv predvidjet će i kriterije prema kojim će se cijeniti stepen stručne spreme, broj članova domaćinstva, stepen invalidnosti, da li je osoba član porodice šehida, poginulog ili nestalog borca i drugo, saopćeno je iz Općine Stari Grad.