Kolonu pod nazivom "Braćo, nijeste sami" organizirali su Bošnjački pokret i Narodni front, a povorka je krenula sa Bentbaše, te prošla centrom glavnog grada BiH, do Ilidže.

Organizatori su poručili da je kolona organizirana s ciljem podrške miru i stabilnosti Crne Gore.

Učesnici kolone nosili su zastave BiH, Crne Gore, Sandžaka i SAD-a.