- Odabrana lokacija je na području Reljeva, površine veće od 11.000 metara kvadratnih, od čega će minimalno 50 posto imati asfaltiranu ili betonsku podlogu, bit će ograđena ogradom metalne konstrukcije visine najmanje dva metra.

Minimalno 20 posto prostora će biti natkriveno, te pored adekvatne pripadajuće infrastrukture (priključci električne energije, vode i rasvjete sa pripadajućim mjernim garniturama) pružat će i mogućnost uspostavljanja videonadzora nad zakupljenim prostorom - kazao je ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica.