U dokumentu se ne navodi broj niti veličina objekata. No, može se pretpostaviti da će se graditi niz luksuznih vila, jer je ovo naselje prepoznatljivo upravo po takvim objektima.

Lokacija se nalazi u neposrednoj blizini luksuznih kuća sarajevske elite, ali i naselja Poljine Hills koje gradi komapnija “Al Shiddi Group”.

Cilj izrade detaljnog planskog dokumenta je da se predmetno područje, smješteno u sjevernom padinskom dijelu Općine Centar, na lokalitetu Poljine, “urbanizira na kvalitetan način”,  te da se predloži optimalna organizacija prostora sa kompleksom objekata za stanovanje i da se opremi kvalitetnom saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom.

Kako se navodi, na ovoj lokaciji će se planirati izgradnja kompleksa kao jedne kompaktne stambene cjeline, gdje “urbanističko-arhitektonsko-estetsko-oblikovni sklop elemenata objekata treba da odgovara podneblju i ambijentu u kojem se gradi”, a treba naročito obratiti pažnju na kompoziciju ukupne ulične fasade.

Područje planiranja je potrebno opremiti neophodnom saobraćajnom mrežom i uređajima komunalne infrastrukture.

U granicama parcela objekata stambenog karaktera, zelene površine treba da čine najmanje 30 posto od ukupne površine parcele, te strukturom i odnosom biološke i građevinske komponente da zadovolje potrebe korisnika.

Izrada i usvajanje plana trebala bi biti okončana do maja naredne godine.

Zemljište je u vlasništvu kompanija “Green Building d.o.o. Sarajevo”, a kao njen vlasnik u sudskim registrima navodi se Muhidin Šehović.