Ova ulica je po prvi put asfaltirana, a u sklopu radova su izgrađeni ivičnjaci na ulaznom dijelu ulice, te su postavljeni slivnici, čime je riješena odvodnja površinskih voda.

Također, u ovom naselju su završeni i radovi na sanaciji dijela ulice Šehidska od broja 41 do broja 38, dužine oko 150 metra. Ulica Šehidska je po prvi put asfaltirana, gdje je izgrađena drenaža na ulaznom dijelu, čime je riješen problem površinskih voda.

Nakon ovih radova, radnici građevinske firme Orman započeli su sanaciju dijela ulice Mihaljevska od broja 20 do broja 40. Trenutno se izvode radovi na iskopu zemljanog materijala, te ugradnji nasipa i pripremi tamponske podloge, kao i postavljanju ivičnjaka i slivnika, te nivelisanju objekata za odvodnju nakon čega će se pristupiti asfaltiranju cesete u dužini od 550 metara.

Radovi se izvode u sklopu LOT-a 2 Programa održavanja, rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih i nekategorisanih cesta, trgova, parkinga i mostova kojim je obuhvaćeno 15 lokalnih cesta, za čiju realizaciju je iz budžeta Općine Novi Grad Sarajevo izdvojeno 670.280,74 KM.

U sklopu LOT-a 2 izvršit će se sanacija dijela ulice Ramiza Hrvačića u MZ "Zabrđe’" od broja 2 do 6, dužine od oko 70 metara i dijela ulice od broja 54 do 32, oko 200 metara. Sanirat će se i dio ulice Paljevska u MZ ‘’Reljevo’’ od broja 290 do broja 268 oko 180 metara.

Također, predviđena je sanacija dijela ulice Kodžina MZ "Švrakino Selo II"’ od broja 123 do 133, dužine od oko 30 metara.

Prvi put će biti asfaltiran dio ulice Harisa Kurtovića MZ "Aneks" do broja 70 izlaz u Novopazarsku ulicu dužine od oko 45 metara, dio ulice Branislava Nušića MZ "Saraj Polje" od broja 121 A do 121 E, dužine od oko 70 metara, dio ulice Andreja Andrejevića MZ "Dobrinja A" od broja 142 do 148, dužine od oko 40 metara.

Uradit će se i sanacija dijela ulice Ferida Srnje MZ "Švrakino Selo II" od broja 65 do broja 47A, gdje će biti sanirano oko 60 metara ceste i od broja 9 do 29, dužine od oko 120 metara.

Planirana je izgradnja pješačke staze u ulici Prnjavorska MZ "Švrakino Selo III" od broja 2 do 16, dužine od oko 140 metara, a u Novopazarskoj ulici MZ "Aneks" kod broja 452 A bit će izgrađen potporni zid od 2 metra. Zatim će biti izvršena sanacija dijela ulice Avde Hodžića MZ "Švrakino Selo III" od broja 30 do 26, dužine 30 metara i od broja 23 do 19, dužine 40 metara. Izvršit će se sanacija dijela ulice Vrbovska čikma MZ "Aneks" od broja 70 do 62, dužine od oko 70 metara, te ulica Vrbovska MZ "Aneks" od broja 30 do 40, dužine od oko 35 metara, saopćeno je iz Općine Novi Grad.