- Saobraćajnica dužine pet kilometara u cijelosti je izgrađena i dijelom puštena u funkciju. Ostalo je još da se uradi proširenje kružnog toka na ulazu u Hrasnicu, da bi ova saobraćjnica konačno bila završena - rekao je Senaid Memić, načelnik Općine Ilidža.

Problem je u eksproprijaciji zemljišta, odnosno rješevanje imovinsko-pravnih odnosa.

- Riješeni su skoro svi imovinsko-pravni odnosi, a u završnoj fazi je rješavanje jedne katastarske čestice. S obzirom na to da se radi o stambenom objektu, zahtjev vlasnika za obeštećenje je nešto veći, rekao bih nerealan, ali nadamo se da će se uskoro okončati postupak u skladu sa zakonskim rješenjima i da ćemo do kraja godine završiti i rekonstrukciju kružnog toka. Velika sredstva su izdvojena i za postupak eksproprijacije i za izgradnju saobraćajnice, ali smatram da je ovaj projekat itekako opravdan – zaključuje Memić.