Naime, prilikom redovnog inspekcijskog nadzora u prekograničnom prometu roba, izuzeti su uzorci proizvoda čijim je laboratorijskim ispitivanjem (analizom i superanalizom) utvrđena povećana količina ftalata, što je u suprotnosti s Odlukom o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate ("Službeni glasnik BiH" br 04/10), zbog povećanog prisustva Di-(2-etilheksil) ftalata (DEHP).

Ftalati mogu imati toksičan učinak na jetru, bubrege i reproduktivni sistem, te mogu djelovati kao endokrini disruptori.

FOTO: FUZIP

Shodno tome, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe ("Službeni list BiH",  broj 2/92 i 13/94), uvoz kontrolisane pošiljke je zabranjen, te je naloženo njeno vraćanje pošiljaocu, odnosno uništavanje na propisan način u slučaju da povrat nije moguć, saopćila je Federalna uprava za inspekcijske poslove.