Općinsko vijeće Novo Sarajevo usvojilo je Odluku o radnom vremenu u organima Općine Novo Sarajevo, kojom je utvrđeno novo radno vrijeme, raspored radnog vremena, korištenje dnevnog odmora i mogućnost rada u smjenama.

Od 1. juna ove godine raspored dnevnog radnog vremena uključujući i odmor u toku radnog vremena u Općini Novo Sarajevo je od 7.30 do 16 sati. Odmor u toku dnevnog radnog vremena je u trajanju od 30 minuta, a traje u pravilu od 10:30 do 11 sati.

Raspored dnevnog radnog vremena u Centru za pružanje usluga građanima (Šalter sala) je od 7.30 do 18 sati, navodi se u saopćenju Općine Novo Sarajevo.