Kroz Stanicu hitne medicinske pomoći i Službu porodične medicine u Tesliću registrovano je oko 50 pacijenata koji su imali simptome crijevnih zaraznih bolesti u vremenskom periodu od 3. augusta do danas. To uveliko prevazilazi uobičajen broj oboljelih od crijevnih zaraznih bolesti za ovako kratak vremenski period u odnosu na iste periode prethodnih godina, navodi se u epidemiološkom izvještaju Doma zdravlja "Sveti Sava" u Tesliću.

- Zbog toplijeg vremena i lakše kvarljivosti hrane, zbog slabije termičke obrade, upotrebe svježih termički neobrađenih namirnica u ovom periodu uvijek dolazi do sporadičnih slučajeva ovih oboljenja. Toplo vrijeme odgovara uzročnicima crijevnih zaraznih bolesti da se brže umnožavaju u hrani koja se neadekvatno čuva, skladišti, priprema i distribuira. U hranjive namirnice ovi uzročnici mogu dospjeti za vrijeme same obrade, pripreme, čuvanja kao i za vrijeme konzumiranja hrane. Također ne treba zaboraviti da i kupanje na otvorenim i zatvorenim bazenima i rijekama može dovesti do pojave crijevnih zaraznih bolesti - stoji u izvještaju.

Epidemiološka anketa

Od ukupnog broja oboljelih do koga su uspjeli doći, oko 30 njih, i uraditi epidemiološku anketu koju su sproveli potem telefona uzimajući anamnestičke podatke, njihovo kretanje i konzumiranje hrane neposredno i par dana pred pojavu bolesti, kod oko 20 osoba došlo se do podatka da se u perodu od 2. do 6. augusta konzumirali sendvič sa piletinom i majonezom i pizzu sa majonezom u jednoj pekari na području grada, a dvije su jele sendvič u drugoj pekari.

- Kod šest pacijenata nismo mogli dobiti interesantan podatak pošto su naveli da su jeli kući uobičajene namirnice. Tegobe su se javljale uglavnom u periodu od 12 do 24 sata poslije konzumacije. Anamnestički većina pacijenata je navodila da su tegobe počele sa mučninom, nekad i povrećanjem, zatim povišenjem tjelesne temperature, čestim prolivastim do tečnim stolicama i jakim grčevitim bolovima u predjelu abdomena uz slabost i malaksalost - navodi se u izvještaju.

Dodaje se da je nakon analize podataka i činjenice da je povećan broj oboljelih i da je mogući uzrok obolijevanja kontaminirana hrana, 6. augusta obaviještena nadležna općinska inspekcija za hranu.

Inspekcijska služba je u saradnji sa Regionalnim centrom Doboj Instituta za zaštitu javnog zdravstva RS-a dan kasnije zabranila prodaju spornih sendviča sa piletinom i majonezom i pizza sa majonezom, te korištenje majoneze u jednoj pekari i uzela uzorke za mikrobiološku analizu spornih namirnica kao i uzorke za analizu drugih uzoraka hrane. Urađena su i dodatna uzorkovanja hrane po drugim ugostiteljskim objektima i radnjama za prodaju hrane, te druge kontrole koje podrazumijevaju provjeru sanitarno-higijenskih uvjeta u objektima.

- Kod 12 pacijenata je zabilježena teža klinička slika i oni su hospitalizovani, troje je već otpušteno na bolničko liječenje. Kod svih hospitalizovanih uzet je uzorak stolice za koprokulturu, a pacijentima koji nisu hospitalizovani savjetovano je da ambulantno dostave uzorke stolice za analizu. Danas smo dobili prvi rezultat mikrobioloških analiza uzoraka stolice, te je kod jednog uzorka utvrđeno prisustvo bakterije Salmonela u uzorku stolice. Sagledavajući činjenicu da i većina drugih pacijenata pokazuje iste tegobe, a da su konzumirali istu hranu, možemo Regionalnom zavodu Doboj Instituta za zaštitu javnog zdravstva RS-a prijaviti epidemiju infektivnog enterokolitisa uzrokovanog bakterijom Salmonela spp - navodi se u izvještaju koji je potpisao epidemiolog dr. Stojan Smiljanić.

Savjeti građanima

O ovome je obaviještena nadležna inspekcija za hranu Odjeljenja za inspekcijske poslove Općine Teslić koja je naložila zatvaranje predmetne pekare.

- Molimo građane da u ovom toplom periodu godine obrate pažnju na način pripreme, obrade i čuvanja hrane. Hranu da čuvaju u rashladnim uređajima, izbjegavaju podgrijavanje termički već jednom obrađene hrane, izbjegavaju svakodnevno korištenje brze hrane. Prema našim podacima, 80 posto oboljelih su osobe od 15 do 30 godina što odgovara da ova starosna populacija najviše i pribjegava korištenju brze hrane. Molimo sve ugostiteljske radnje, osobe koja se bave organizacijom i pripremom slavlja u toku ljetnih mjeseci, a kojih je puno, da posebno obrate pažnju na način pripreme, čuvanja i distribucije hrane, pošto grupna okupljanja uvijek sa sobom nose rizik od masovnih crijevnih zaraznih oboljenja čiji uzrok uvijek bude kontaminirana hrana - apeluju na građane.

U narednom periodu očekuje se smanjenje broja oboljelih i popravljanje epidemiološke situacije.