- Pozivam predstavnike međunarodne zajednice prije svega OHR i OSCE, ali i državne institucije da prekinu šutnju i poduzmu konkretne aktivnosti na otklanjanju diskriminacije u obrazovnom procesu bh. entiteta RS, koja se provodi nad bošnjačkom djecom u pogledu sprečavanja izučavanja bosanskog jezika i nastave na bosanskom jeziku. Neprihvatljiva je šutnja međunarodne zajednice, ali i državnih organa na vapaje djece iz Liplja, Vrbanjaca, Konjević Polja i drugih mjesta u ovom entitetu da im se pomogne i otkloni diskriminacija i aparthejd u obrazovnom procesu u ovom entitetu - poručuje Salkić i nastavlja:

- Ova šutnja može biti protumačena kao nemoć i kao poruka onima koji provode diskriminaciju da to mogu nastaviti činiti do konačnog progona bošnjačke djece iz pravoslaviziranog obrazovnog procesa entiteta. Ova šutnja može biti protumačena i kao poruka bošnjačkoj djeci i njihovim roditeljima da im se ne može pomoći i da ne mogu očekivati pomoć onih čijoj su se pomoći nadali i čija bi pomoć bila logična. Šutnja i inertnost spram problema u obrazovnom procesu u ovom entitetu ostavlja utisak da je borba za bosanski jezik i prava djece u pravoslaviziranom obrazovnom procesu u ovom entitetu, koji je oličenje najgrubljeg oblika diskriminacije, spala na krhka pleća Bošnjaka u ovom entitetu.

Salkić poziva državne organe, ali i predstavnike OHR-a i OSCE-a da obezbijede poštivanje Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama bh. entitetu RS.

- Ukoliko to nije moguće, očekujemo od onih, koji to mogu, da se pokrenu tužbe protiv onih koji krše ljudska prava i slobode te Ustav BiH i Ustav entiteta. Svaka aktivnost je bolja od šutnje međunarodne zajednice i državnih organa koja stvara osjećaj kod roditelja i djece da su prepušteni sami sebi i onima koji ih žele ponovo protjerati sa njihovih ognjišta. Ponašanje OSCE-a i OHR-a, nesprečavanju sistemske diskriminacije i kršenju ljudskih prava i sloboda u ovom entitetu je ponašanje koje nije u skladu sa njihovom misijom u BiH i taj pristup se treba promijeniti u interesu eliminacije kršenja ljudskih prava i sloboda djece i njihovih roditelja - zaključuje Salkić.