Glavna služba je u svom izvještaju navela da je za obilježavanje 9. januara sa ove budžetske pozicije potrošeno 745.758 KM.

- Kako je odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u više navrata osporen Zakon o praznicima entiteta Rs i kako je jasno rečeno da se 9. januar ne može obilježavati kao Dan entiteta RS očito je da se radi o nezakonitom trošenju budžetskih sredstava za oblježavanje nepostojećeg praznika entiteta. U svim državama sa jasnom vladavinom prava ovakav revizorski izvještaj poslužio bi kao glavni dokaz neustavnog i nezakonitog djelovanja na kršenju odluka Ustavnog suda koje su konačne i obavezujuće.

Također, ovaj izvještaj bi poslužio kao i dokaz za nezakonito trošenje budžetskih sredstava, te oštećenje budžeta entiteta za navedeni iznos. Pozivam Tužilaštvo Bosne i Hercegovine da na temeljima informacija iz ovog revizorskog izvještaja pokrene postupak i utvrdi krivičnu odgovornost za nepoštivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - kaže Salkić za Faktor. 

On je pozvao i Tužilaštvo u entitetu RS da utvrdi odgovornost za nenamjensko trošenje budžetskih sredstava na obilježavanje, po Zakonu o praznicima u RS-u, nepostojećeg praznika 9. januara kao Dana entiteta RS.

- Da se radi o potpuno nezavisnoj Glavnoj sužbi za reviziju u ovom entitetu i ona bi sama u svom izvještaju naznačila da je navedeni iznos nenamjenski utrošen na obilježavanje praznika koji nije definisan Zakonom o praznicima ovog entiteta - naglašava Salkić.