Radne grupe zavoda za unapređivanje obrazovanja Srbije i Republike Srpske rade na sinhronizovanju nastavnih planova i programa za nastavu historije, geografije, muzičke kulture, jezika i književnosti.

To je potvrdio ministar prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije Mladen Šarčević.

- Oni već sinhronizuju sve naše nastavne planove i programe, koji su jedinstveni i imaju za cilj da se svugdje gdje žive Srbi kroz obrazovne sisteme radi bar nacionalni paket gradiva na istovjetan način - rekao je Šarčević.

Sinhronizacija nastavnih planova i programa bh. entiteta RS i Srbije sastavni je dio famozne Deklaracije o zaštiti i opstanku srpske nacije, koju su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i tadašnji predsjednik RS-a, danas član Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavljivali za 1. decembar 2017. godine. Potom su obznanili da će deklaracija biti usvojena na Sretenje (Dan državnosti Srbije), 15. februara 2018, ali i to je palo u vodu. 

Pompezno najavljivana Deklaracija ni do danas nije usvojena jer nije dobila podršku međunarodne zajednice, što Vučić u svojim istupima i nije skrivao.  

Usvajanjem ove deklaracije, Srbija bi legalizirala i legitimizirala direktno uplitanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. A za takvo što, na Dodikovu žalost, a još više Vučićevu koji je sebe vidio kao "novog srpskog vožda", nisu dobili podršku niti Brisela niti Washingtona. 

Deklaracija o opstanku Srba sadrži:

1. Pravo na upotrebu srpskog jezika i ćiriličkog pisma
2. Pravo na izučavanje i njegovanje srpske kulture
3. Pravo na izučavanje srpske historije i njegovanje herojskih i slobodarskih tradicija srpskog naroda
4. Pravo na izučavanje nacionalne geografije
5. Pravo na očuvanje i zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa srpskog naroda na njegovom kulturnom prostoru
6. Pravo na informiranje na srpskom jeziku

Iako nije usvojena i nije dobila podršku međunarodne zajednice, ipak se krenulo u njenu praktičnu realizaciju i primjenu. 

Djeca u entitetu Republika Srpska i u Srbiji radit će po istom nastavnom planu i programu. 

Historija, geografija, priroda, društvo i srpski jezik učit će se iz istih udžebnika u Republici Srpskoj i Srbiji. Predstavnici pedagoških zavoda sa obje strane Drine utvrdili su da je gradivo približno isto, ali i da se određeni sadržaji trebaju upotpuniti. Tako je zaključeno da djeca u Srbiji trebaju više učiti o Jasenovcu, a u entitetu Republika Srpska o 1. i 2. srpskom ustanku.

Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ramiz Salkić u razgovoru za Faktor naglašava da Srbija nikada nije odustala od teritorijalnih pretenzija prema državi Bosni i Hercegovini.

- Ona to danas provodi na jedan suptilniji način u odonosu na devedesete. Danas rukovodstvo Srbije govori o miru, suživotu, toleranciji, razumijevanju, poštivanju susjednih država, a sve čini da kroz institucije države Srbije sarađuje sa bh. entitetom Republika Srpska, preko kojeg vrši dezintegraciju BiH i harmonizaciju propisa države Srbije i bh. entiteta RS-a, kao da je entitet država - navodi Salkić.

Potcrtava da Srbija koristi entitetske institucije RS-a za provedbu Memoranduma SANU 2, a to je da se BiH učini nemogućom zemljom, i da se stvori ambijent u kojem državni organi ne mogu funkcionirati.

- Upravo u tom svjetlu treba posmatrati najavu, kako je nazivaju, sinhronizacije nastavnih planova i programa između Srbije i entiteta RS. Pa sam srbijanski ministar kaže da se radi o dvije bratske susjedne države, gdje kroz svoj javni nastup tretira entitet kao državu, a ne priznaje državu Bosnu i Hercegovinu, što je na neki način agresija i kršenje međunarodnog mirovnog sporazuma, Dejtonskog – pojašnjava potpredsjednik RS-a.

VEZANI TEKST - Izvini, Mile: Vučić najavio deklaraciju da popravi odnose sa Moskvom, a ne pokvari sa Zapadom

I ovaj sporazum, nastavlja on, kao i puno drugih stvari je "poruka onima koji bi trebali konačno da se probude i shvate ozbiljnost situacije šta radi Srbija na destrukciji BiH".  

Entitetske vlasti RS-a pozivaju se na Sporazum o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije, i to je, kaže Salkić, uredu, ali...

- Prema državnim aktima, entitet RS treba da usklađuje sve zakonske propise, znači i nastavne planove i programe, sa drugim dijelovima BiH, a ne sa drugim državama. Nastavni planovi u bh. entitetu RS se trebaju uskladiti sa Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju Bosne i Hercegovine, što i predviđa član 59. ovog zakona

Sad bi, prema ovoj najavljenoj sinhronizaciji, trebalo da bošnjačka djeca u entitetu RS uče da su "RS i Srbija dvije bratske države". To je obrazovna agresija na teritorij Bosne i Hercegovne, i očekujem da reagiraju i Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara i Parlament BiH. Naravno da će i naši parlamentarci u Narodnoj skupštini RS-a pokrenuti ovo pitanje. Država, odnosno njene institucije, mora imati snage da se suprotstavi svakodnevnim napadima na teritorij BiH od strane Srbije, u različitim segmentima. Jer sada sve to rade suptilno, preko medija, kulturnih, sportskih aktivnosti i evo sada preko obrazovanja – zaključuje Salkić.