Jasmin Salkić, direktor BH-Gasa, za Faktor govori kolika je važnost ovog projetka, ali i o drugim planovima kada je u pitanju distribucija prirodnog gasa.

VEZANI TEKST - "Papirnati" dio projekta koji osigurava alternativu ruskom gasu završen, šta dalje?

- Južna interkonekcija je u svojoj osnovi drugi pravac snabdijevanja prirodnim gasom BiH. Još je važnija činjenica da će Južna interkonekcija donijeti sigurnost snabdijevanja BiH/FBiH jer na postojećem sistemu imamo samo jedan ulaz i to iz pravca Srbije.

Aktuelna Vlada FBiH je prepoznala značaj ovog projekta i proglasila je Južnu interkonekciju strateškim projektom FBiH, te je ovaj projekat svoje mjesto našao i u programu javnih investicija FBiH – kaže Salkić.

Kako se aktuelizirala priča o Južnoj interkonekciji, tako su kompanije iz RS-a iskazivale svoje nezadovoljstvo. Salkić je objasnio o čemu se radi.

- Svim ovim aktivnostima, a koje su uključivale i odobrenje grant sredstava od USAID-a i EU-a za pojedine faze dosadašnje realizacije projekta, kompanije iz RS-a su nastojale da medijski i lobistički prikažu da je samo dovoljan postojeći pravac snabdijevanja i samo jedan izvor gasa, a to je ruski gas.

Novac iskoristiti u održavanje postojećeg sistema

Ovakav pristup je potpuno razumljiv jer na postojećem pravcu snabdijevanja da bi prirodni gas došao do potrošača u FBiH mora proći kroz transportni sistem dvije kompanije iz RS-a gdje BH-Gas za ove transporte plaća transportne takse tim kompanijama, Gas Promet Pale i Sarajevogas, Istočno Sarajevo.

Ovaj trošak na godišnjem nivou iznosi približno 2,2 miliona KM i izgradnjom Južne interkonekcije BH-Gas ne bi više imao obavezu da plaća milionski iznos ovim kompanijama već bi ova sredstva mogao da usmjeri u održavanje postojećeg sistema ili razvoj sistema.Ovim podatkom je kristalno jasno zašto kompanije iz RS-a nastoje da medijskim istupima, i svim drugim aktivnostima, ukažu da nam je dovoljan jedan pravac snabdijevanja jer ostaju bez glavnog prihoda, a posebno znajući da je glavnina potrošnje gasa u FBiH približno 75 posto.

Upravo evropske direktive i nastojanja idu ka tome da svaka zemlja mora imati dva ulaza prirodnog gasa čime se postiže sigurnost snabdijevanja, a nastojanje je i da se time osigura diverzifikacija izvora snabdijevanja što se sa Južnom interkonekcijom u potpunosti postiže – ističe Salkić.

VEZANI TEKST - Upoznavanje građana sa projektom "Južna interkonekcija": Sigurno snabdijevanje gasom BiH

Salkić smatra da je legitimno da u ispunjenju ciljeva energetskih politika i sigurnosti pravaca snabdijevanja i BiH krene u pravcu izgradnje drugog ulaza prirodnog gasa čime samo se samo osigurava ispunjenje zadatih ciljeva.

- Entitet RS ima svoj razvojni pravac koji podrazumijeva opet konekciju na Srbiju i time bismo dobili dva ulaza iz jednog pravaca (Srbija) uz ponovno plaćanje transportnih troškova prema kompanijama iz RS-a, a izgradnjom Južne interkonekcije taj trošak ne bi postojao - podvlači Salkić.

Kada je u pitanju ovaj zahtjevan projekat, Salkić kaže da je trenutno u toku kompletiranje dokumentacije za pribavljanje urbanističke dozvole što je prvi korak u stvaranju preduvjeta za izgradnju ovog gasovoda.

- Da bismo došli do ovog koraka, BH-Gas je morao osigurati izradu CBA analize, studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš i idejnog projekta. Daljnji koraci su izrada glavnog projekta i sama izgradnja gasovoda. Ova izgradnja bi trebala započeti 2023. godine i okončati se 2024. godine.

Procedura osiguranja kreditnih sredstava

Prije same izgradnje BH-Gas očekuje procedura osiguranja kreditnih sredstava i poslovi na eksproprijaciji. S tim u vezi, a kako bi se ubrzale određene procedure, prema oba doma parlamenta FBiH upućen je nacrt zakona o južnoj interkonekciji kojim bi se trasirao put da Južna interkonekcija bude realizirana na bazi posebnog zakona čime se daje značaj kompletnom projektu i daju signali svim sadašnjim i budućim učesnicima, npr. kreditori, izvođači, lokalne zajednice..., da je ovo projekat od strateškog interesa i da će biti realizovan po jasno datim zakonskim odredbama.

Ovo je veliko olakšanje i za BH-Gas jer se time čitav projekat stavlja u transparentne okvire i sa jasnim procedurama u realizaciji projekta – naglašava Salkić.

VEZANI TEKST - U Briselu predstavljen napredak projekta Južne interkonekcije BiH - RH

 Osvrnuo se i na aktuelno snabdijevanje gasom u FBiH.

- Stanje je uredno, ne postoje nikakvi dugovi prema inodobavljačima i inotransporterima. Situacija sa potraživanjima prema kupcima je isto tako zadovoljavajuća i ovdje bismo posebno istakli glavnog kupca Sarajevogas.

Potpisanim reprogramom sa Sarajevogasom, u proces reprograma su bile uključene i Toplane Sarajevo, prije nekoliko godina čitav proces izmirenja obaveza je doveden do tog nivoa da se fakture izmiruju u rokovima i da se obaveze po reprogramu izmiruju u ugovornim rokovima. Čitav sistem izmirenja obaveza sada funkcioniše na partnerskom i ugovornom odnosu i BH-Gas nema nikakvih problema sa plaćanjem obaveza prema svojim inopartnerima – podvlači Salkić.

U planu je i rekonstrukcija gasovoda Semizovac – Zenica.

- Spomenuti gasovod je dio Južne interkonekcije. BH-Gas u svojim planovima ima zadatak da se izvrši kompletna rekonstrukcija ovog dijela gasovodnog sistema. Ovaj gasovod je "star" gotovo 40 godina i samim tim nameće se ova obaveza.

Pitanje sigurnosti na postojećem pravcu snabdjevanja je upitno

Istovremeno, kompletan gasovod od Zvornika do Zenice ne može više raditi na projektovanim kapacitetima čime se i kroz ovaj podatak pokazuje potreba za izgradnjom Južne interkonekcije. Ono što je posebno bitno sa "starim" gasovodom je to da je isti bio zagušen u godinama kada je potrošnja gasa u BiH iznosila približno 380 miliona kubnih metara i gdje su se pojedini potrošači morali reducirati u potrošnji.

Također, pitanje sigurnosti na postojećem pravcu snabdjevanja je upitno jer u ovim godinama poslije rata imali smo razne deformacije na gasovodu čime se pokazalo da starost gasovoda utječe na njegove tehničke mogučnosti.

Samo održavanje gasovoda kroz godine bilo je rađeno u potrebnoj mjeri, ovdje mislimo na FBiH. Ne mislimo da je i u RS-u bilo na zadovoljavajućem nivou, ali starost gasovodnih cijevi determiniše i taj segment, te i potrebu ulaganja za novi pravac snabdijevanja jer, ponavljamo, samo drugim ulazom se donosi ta sigurnost.

Potrebe za ulaganjima u rekonstrukciju gasovoda Semizovac - Zenica se mjere milionima KM i jasnija slika će biti poznata nakon izrade projekta sanacije i rekonstrukcije – kaže Salkić.