Potpredsjednik bh. entiteta RS Ramiz Salkić ukazao je danas da se Bošnjaci trenutno nalaze u svojevrsnoj izolaciji i bez ozbiljnih mogućnosti za angažman na polju kulture i drugih sadržaja koji njeguju vrijednosti bošnjačkog naroda u tom entitetu te naglasio da odgovor na takve pojave može dati jak "Preporod" u ovim krajevima naše zemlje.

On je pozvao predstavnike Bošnjačke zajednice kulture "Preporod", ali i druge krovne bošnjačke organizacije da razvijaju mrežu u tom dijelu Bosne i Hercegovine.

- U tome će imati svaku vrstu naše podrške na terenu - kazao je potpredsjednik Salkić tokom razgovora sa Sanjinom Kodrićem, predsjednikom Bošnjačke zajednice kulture "Preporod", s kojim je razgovarao o položaju Bošnjaka u oblasti kulture u tom dijelu Bosne i Hercegovine.

Salkić je izjavio da Bošnjaci u ovom dijelu naše domovine očekuju veći angažman i uspostavljanje mreže krovnih bošnjačkih organizacija, čiji zajednički rad treba doprinijeti njihovom boljem položaju.

Na sastanku su najavljene i mnogobrojne aktivnosti u narednom periodu, koje uključuju jačanje ogranaka "Preporoda" u bh. entitetu RS, ali i osnivanja novih.

-Jačanjem i širenjem "Preporoda" bi sigurno došlo do organizovanja većeg broja kulturnih sadržaja, koji bi okupljali naš narod, ali bi dovelo i do afirmacije i angažovanosti mladih i intelektualaca koji žive u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. "Preporod" je naša najznačajnija institucija kulture, koja kroz svoje aktivnosti treba da unaprijedi kulturni, ali i sveukupni život naših građana u entitetu RS – naglasio je entitetski potpredsjednik.

Pozvao je Kodrića, da zajedno sa još nekim istaknutim članovima BZK "Preporod", budu članovi savjetodavnog tijela potpredsjednika entiteta, koje će biti uspostavljeno do polovine ove godine.

Cilj ovog tijela će biti rad na stvaranju šireg fronta na popravljanju stanja bošnjačkog naroda u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

Kodrić je istakao da Bošnjaci kroz postojeći sistem ne mogu zadovoljiti svoje kulturne potrebe, te je izrazio spremnost za rad na jačanju "Preporoda" u tim krajevima zemlje, saopćeno je iz Salkićevog kabineta.

- Važno je da se Preporod ojača i oživi u sredinama gdje već postoji, ali i da se pokrenu novi ogranci "Preporoda" u sredinama u kojima ne postoje. Ove aktivnosti će, uz organizovanje različitih manifestacija, biti u fokusu našeg rada u narednom periodu - kazao je Kodrić.

Prihvatio je da, zajedno sa još nekim članovima te institucije, bude član savjetodavnog tijela potpredsjednika entiteta RS.