Priliv novca iz inostranstva u BiH u prva tri mjeseca ove godine je neznatno manji u odnosu na isti period prošle godine. Prema dostupnim podacima Centralne banke BiH, doznake za prva tri mjeseca 2021. godine iznose 666,9 miliona, dok su prošle godine u prvom kvartalu 2020. godine iznosile 663,9 miliona maraka. Dodali su da su 2019. godine, na godišnjem nivou, iz inostranstva u BiH stigle 2,95 milijardi maraka.

Iz tabele ispod vidljivo je da su doznake u prošloj godini, na godišnjem nivou, bile znatno niže nego u 2019. godini. U prvom kvartalu ove godine, ne zapaža se dalje smanjenje, te su doznake na približno istom nivou kao i u prvom kvartalu 2020. godine.

Doznake po godinama:

2015.   -    2,37 milijardi

2016.   -    2,43 milijardi

2017.   -    2,63 milijardi

2018.   -    2,85 milijardi

2019.   -    2,95 milijardi 

2020.   -    2,51 milijarda

Centralna banka ne raspolaže podacima o prilivu novčanih doznaka klasificirano po zemljama. Procjenjuje se da većina dolaze iz zapadne Evrope, Skandinavije i Sjeverne Amerike, gdje je bosanskohercegovačka dijaspora najbrojnija.  

To što manje novca dolazi iz bh. dijaspore sasvim je normalno, jer cijeli svijet je pogođen pandemijom koronavirusa, kazao je za Faktor, dr. Željko Šain, profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

- Naša dijaspora je pogođena pandemijom i firme u kojima rade ne posluju u normalnim okolnostima, a neki su ostali i bez posla. U dijaspori manje zarađuju i manje šalju svojoj rodbini u BiH. Većina onih koji su proteklih tridestak godina dobijali novce iz dijaspore nisu više živi i to je jedan od razloga što su umanjenje novčane pošiljke iz dijaspore – komentar je Šaina.

Naš sagovornik predviđa da će u narednom periodu biti sve manji dotok novca iz dijaspore.

- To će utjecati negativno na ekonomiju u Bosni i Hercegovini u proizvodnoj i uslužnoj djelatnosti. Zbog toga hitno moramo dinamizirati proizvodnju u našoj zemlji, obzirom na sve manji dotok novca iz dijaspore. Moguće je da dijaspora počne ozbiljnije ulagati u ekonomiju BiH samo pod jednim uvjetom. To je da se stabilizira politička situacija u BiH, jer bez obzira koliko oni bili vezani za svoju domovinu, ako vide da ništa nema od promjena na bolje prije svega u političkoj situaciji neće ulagati u BiH. Dokle god politika u BiH gazi struku do ulaganja u BiH sigurno neće doći u značajnijoj mjeri ni od dijaspore ni od stranih investitora – zaključuje Šain.