Šahman je oslobođena krivnje za ometanje rada pravosuđa.

Punomoćnica Mirna Delalić je rekla da ostaje kod tužbenog zahtjeva zbog neosnovanog lišenja slobode, pretrpljene duševne boli, povrede ugleda, časti i slobode te zbog straha i duševne boli zbog smanjene životne aktivnosti, a što je rezultat pritvaranja i određivanja mjera zabrane.

Magdalena Papić iz Državnog pravobranilaštva je kazala da osporava visinu potraživanog iznosa imajući u vidu broj dana koje je tužiteljica provela u pritvoru, kućnom pritvoru i ostalim mjerama zabrane.

Šahman je u svojstvu svjedokinje izjavila da je u januaru 2016. protiv nje krenuo postupak, da je uhapšena u svojoj kući i da je u pritvoru provela 26 dana, a poslije su joj bile određene mjere zabrane, odnosno zabranjeno da izlazi iz BiH i sastaje sa određenim osobama, što joj je predstavljalo problem na poslu zbog putovanja van države, kao i posjete roditeljima.

- Najteže iskustvo, strašno poniženje, šikaniranje. Uvjeti u kojima sam boravila nisu bili primjereni čovjeku. Ljekarsku pomoć sam dobila tek deseti dan - rekla je Šahman.

Zbog uvjeta koji su vladali u pritvoru, prema njenim riječima, obratila se ombudsmanu za ljudska prava, te je pritvorska jedinica dobila ukor i inspekciju, pa su kasnije poboljšali uvjete, o čemu ju je obavijestio ombudsman.

- Imala sam problema na poslu, firma u kojoj sam radila nije dobila ugovor sa dvije strane firme zbog postupka koji je protiv mene vođen - navela je Šahman.

Kada je, kako je kazala, imenovana za zastupnicu u Federalnom parlamentu, kolege s njom nisu htjele da se pozdravljaju, a bilo je zastupnika koji su imali optužnice za krivična djela s kojima su sasvim normalno komunicirali. Dodala je i kako je svoj paušal u Federalnom parlamentu dala djeci s poteškoćama u razvoju.

Sudski vještak neuropsihijatar doktor Abdulah Kučukalić je, iznoseći svoj nalaz i mišljenje, rekao da je konstatovao duševnu bol, strah i umanjenje opće životne okolnosti kao posljedicu djelovanja traumatske situacije koja je rezultat krivičnog procesa.

Šahman je u decembru 2018. godine, u predmetu s Fahrudinom Radončićem, Bakirom Dautbašićem i Zijadom Hadžijahićem, oslobođena krivnje za ometanje rada pravosuđa vršenjem pritiska na svjedokinju Azru Sarić da promijeni iskaz u postupku protiv Nasera Kelmendija na Kosovu.

Sud će odluku po tužbi Šahman donijeti u zakonom predviđenom roku.