- Nije dokazano svojstvo ubijenog vojnika Vojske Republike Srpske, odnosno da li je bio zarobljen ili u aktivnoj borbi, kao ni da li je Isaković naredio ubistvo drugog vojnika ili je to bio borbeni poklič i na šta se naredba odnosila - rekao je u obrazloženju predsjedavajući Sudskog vijeća Reuf Kapić te dodao da nije dokazano ni ko se nalazio u trećoj zemunici i u kakvom stanju.

Isaković je ranije prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Bihaću oslobođen optužbi, nakon čega je Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona (USK) uputilo žalbu Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, koji je postupak vratio na ponovno suđenje.

Optužnicom Kantonalnog tužilaštva u Bihaću, Isaković se tereti da je za vrijeme rata i oružanog sukoba između Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH) i Vojske Republike Srpske (VRS), kao komandir interventno-diverzantskog voda "Gazije" u sastavu 505. bužimske brigade, ubio jednog zarobljenika. Ovaj vod je u julu 1995. godine, tokom operacija u rejonu Ćorkovače, na prostoru Suhe međe, zauzeo položaje napuštenih kontejnera UNPROFOR-a.

Prema navodima optužnice, jedan od vojnika VRS-a se predao u zemunici i ležao na podu bez oružja, a optuženi Isaković je ispalio više metaka u njega i ubio ga. Optuženi Isaković je izašao iz zemunice i rekao: "To se ovako rješava", navodi se u optužnici, uz dodatak da je Isaković Ibrahimu Đuliću, čiji je predmetni postupak razdvojen i koji se brani šutnjom, naredio ubistvo drugog zarobljenika.

Na presudu je dozvoljena žalba, piše Birn.