Sastanak je organiziran u svrhu predstavljanja novog šefa Ureda za odbrambenu saradnju (ODC) pri Ambasadi SAD u BiH, a na čelu ovog ureda od nedavno se nalazi major Taib Grozdanić.

Ministar Podžić je na početku sastanka iskazao dobrodošlicu delegaciji Ambasade SAD-a u BiH, poželjevši majoru Grozdaniću uspješan rad na poziciji šefa Ureda za odbrambenu saradnju i izrazivši nadu za još uspješnijom i plodonosnijom saradnjom između MO BiH i ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkig država.

Na sastanku je bilo govora o velikom broju uspješnih programa saradnje koji su realizirani do sada, kao i onih koji su planirani za realizaciju između dvije partnerske zemlje, kao što su programi FMS, FMF, IMET, Državni Partnerski program (SPP), kao i program "Vojska Vojsci", koja se ostvaruje sa Saveznom Državom Maryland. Sagovornici su razmjenili informacije vezane dokument "Program reformi", kao i implementacija dokumenta "Pregled odbrane BiH" i  modernizacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Ministar Podžić je naglasio činjenicu da su MO i OS BiH završili veći dio obaveza koje su se odnosile na MO i OS BiH uprkos poteškoćama izazvanih pandemijom COVID-19, ali da postoje i izazovi i određeni ometači koji se pravashodno odnose na nedostatna finansijska sredstva u budžetu za odbranu BiH i da je neophodno učiniti maksimalne napore kako bi se situacija i u ovom segmentu poboljšala.

I brigadir Michael Tarquinto, kao i major Grozdanić su ponovili opredijeljenost Vlade SAD-a da nastavi pomagati Bosnu i Hercegovinu i u narednom periodu, kazavši da SAD snažno podupiru našu zemlju na putu reformi, te da su posvećeni daljnjem jačanju saradnje u oblasti odbrane.

Da podrška i pomoć SAD-a Bosni i Hercegovini nije samo puko slovo na papiru potvrđuje i danas potpisani Plana bilateralne vojne saradnje između MO BiH i MO SAD-a za 2021. godinu, a isti su u ime MO BiH i MO SAD-a potpisali Zoran Šajinović, pomoćnik ministra odbrane za neđunarodnu saradnju  i odbrambeni ataše SAD-a u BiH, brigadir Michael Tarquinto.

Realizacijom planiranih aktivnosti iz Plana bilateralne vojne saradnje dodatno će se osnažiti suradnja dvaju ministarstava i oružanih snaga, što će za rezultat imati dodatno jačanje sposobnosti i kapaciteta Oružanih snaga BiH, a stepen interoperabilnosti i kompatibilnosti OS BiH sa snagama zemalja partnera će se  podići na još veći nivo.

Ured odbrambenog atašea Ambasade SAD-a u BiH kontinuirano pruža značajnu podršku u vojnoj opremi, uslugama i finansijskim sredstvima OS BiH, a potpisivanjem ovog plana potvrđuje se opredijeljenost Vlade SAD-a da podrži reformske aktivnosti u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH.

Ceremoniji potpisivanja plana bilateralne vojne saradnje između BiH i SAD-a prisustvovali su i predstavnici sektora MO BiH i Zajedničkog štaba OS BiH koji su sarađivali u pripremi ovog izuzetno sadržajnog i važnog dokumenta za naše ministarstvo, saopćilo je Ministarstvo odbrane BiH.