Price je u saopćenju naveo da je vrlo važno postići dogovor oko ovog pitanja.

- Sjedinjene Američke Države ostaju odlučne da posreduju u pregovorima između Libana i Izraela kako bi se postigla odluka o ujedinjenju pomorskih jurisdikcija. Napredak ka rješenju može se postići samo pregovorima između strana.

Naglasio je da će spajanje granica pomorske nadležnosti biti konačna odluka koja ima potencijal da obezbijedi stabilnost, sigurnost i prosperitet za Liban, Izrael ali i za cijeli region.

Dodao je da pozdravljaju činjenicu da su strane otvorene za konsultacije o tome i da vjeruju da je adekvatno rješenje moguće postići.

Liban je u sporu s Izraelom zbog područja u Sredozemnom moru koje se prostire na oko 860 kvadratnih kilometara i koje je bogato naftom i plinom. Bejrut je 2016. godine objavio pokretanje prvog kruga licenci za istraživanje na tom području.