Svjetlosni lanac sa 100 lampica, bez oznake modela i tipa, te nepoznatog bar koda, naveli su da predstavlja opasnost od strujnog udara i požara, jer napojni kabl ne ispunjava zahtjeve električne izdržljivosti i nema propisanu dužinu, a proizvod ne sadrži neophodna upozorenja.

- Svjetlosni lanac nije propisno označen, a ni usklađen sa Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar  određenih naponskih granica i standardom BAS EN 60598-2-20:2016 - objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Nadležna inspekcija je naložila je povlačenja proizvoda sa tržišta i njegovo uništavanje, navode iz Agencije.

Bicikl za djecu "smart 12" , čiji je bar kod 8602090030121 predstavlja rizik od povrede, jer sile kočenja na prednjem i zadnjem točku nisu dovoljne, zahtjevi za označavanje i uputstva za upotrebu nisu u skladu sa propisanim zahtjevima, a proizvod ne ispunjava bezbjednosne zahtjeve propisane u standardu BAS EN ISO 8098:2015.

Ni bicikl za djecu "John Speed 618-16" ne ispunjava zahtjeve propisane u navedenom standardu, ni njemu sile kočenja na prednjem i zadnjem točku nisu dovoljne, držači na upravljačima ne ispunjavaju propisane zahtjeve, zaštita na lancu nije u skladu sa propisanim zahtjevima, a zahtjevi vezani za označavanje i uputstva za upotrebu nisu u skladu sa propisanim.

Potrošačima se preporučuje da vrate ove proizvode ukoliko su ih kupili, a uvoznici moraju povući proizvode sa tržišta.