Prvi islamski studentski dom u Bosni i Hercegovini otvoren je u Sarajevu. Dom se sastoji od pet etaža, te 200 ležaja raspoređenih u 28 soba. Savremeno opremljena kuhinja i restoran, mesdžid, biblioteka sa čitaonicom, klimatizirane sobe, vešeraj, studenetski klub i još mnogo kvalitetnih sadržaja dio su ovog doma.

Iako prednost imaju studenti Fakulteta islamskih nauka, direktor studentskog doma Islamske zajednice Muamer Tinjak kaže da je dosada upisan i jedan broj studenata drugih fakulteta UNSA.

- Mi smo zaista sretni da možemo našim studentima ponuditi najbolje i potrudili smo se ovih dana da sve što je potrebno pripremimo kako bi studenti kada krene akademska godina, što se tiče brige oko smještaja i ishrane, bili rasterećeni i evo mi smo uspjeli u tome. Mi već sada imamo upisane studente sa svih fakulteta sarajevskog Univerziteta. Imamo čak i studente iz zemalja i region i Amerike. Primarno, u našim pravilima je da studenti Fakulteta islamskih nauka imaju prednost prilikom upisa a onda kada se njihove potrebe popune onda otvaramo za sve ostale - navodi direktor Tinjak.

Prvu odluku o izgradnji studentskog doma donijelo je Nastavno-naučno vijeće Islamskog teološkog fakulteta 4. septembra 1985. godine. Članovi odbora za izgradnju studentskog doma bili su: prof. dr. Hamdija Ćemerlić, doc. dr. Omer Nakičevć i Bilal Hasanović.

Senaid Zaimović, direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH je podsjetio da je ideju o izgradnji studentskog doma iznova 2012. godine pokrenuo prof. dr. Enes Karić:

- Na zamolbu prof. dr. Enesa Karića Vakufska direkcija se obratila svojim partnerima u Ankari, Generalnoj direkciji vakufa Turske, i tražila pomoć u dovršetku izgradnje i opremanja studentskog doma. U decembru 2015. godine Vakufska direkcija IZ u BiH i Generalna direkcija vakufa Turske potpisali su protokol o dovršetku izgradnje i opremanja.

Ukupna cijena izvođenja radova na dovršetku Studentskog doma iznosila je u to vrijeme 7.5 miliona maraka, međutim zbog novih i naknadnih radova koji su bili potrebni na dovršetku ovog objekta najvjerovatnije će konačna cijena biti negdje oko osam miliona pa možda čak i više.

Prema riječima direktora Zajimovića radovi su, uz saglasnost reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića i Rijaseta IZ započeli u oktobru 2016. godine. 

Studentski dom izgrađen je na vakufskom zemljištu Hatidže Đugumije koje je od Fakulteta islamskih nauka udaljeno oko 500 metara. Cijena stanovanja u studentskom domu je usklađena sa cijenama u ostalim studentskim domovima u Sarajevu, a za sada je popunjeno 80 posto smještajnih kapaciteta.

Studentski centar Islamske zajednice u BiH smješten u ulici Logavina 75, prostire se na 5.000 metara kvadratnih.

Dom je organizovan u dva paviljona za studente i studentice sa bibliotekom, čitaonicom, salom za multimedijalne aktivnosti, restoranom, kafeom i prostorijama za rekreativne aktivnosti studenata kao i sportskim terenima.

- Osnovan je da pruža podršku smještaja studenata i organizira druge aktivnosti u skladu sa djelatnostima Studentskog centra: edukativne, humanitarne, društveno koristan rad, te pomoć i podrška onima kojima je potrebno. Aktivnosti kojima će se Studentski centar baviti primarno su: organizovanje životnih, radnih i društvenih uvjeta neophodnih studentima za obrazovanje, samoobrazovanje i korištenje slobodnog vremena. Osiguravanje pedagoških i andragoških uvjeta za obrazovanje studenata u saradnji sa odgojno-obrazovnim ustanovama iz kojih dolaze korisnici usluga Studentskog centra IZ u BiH – kaže Patriji Muamer Tinjak, direktor prvog studentskog centra Islamske zajednice u BiH.

Kako navodi, studenti dom će nuditi program podrške i dodatne pomoći studentima u savladavanju nastavnog procesa i sticanju obrazovnih i životnih kompetencija, kao što su predavanja i dodatni časovi, nastavne vježbe za pojedine studente i predmete.

Nudi i realizaciju aktivnosti na proučavanju i ispitivanju obrazovnih potreba studenata i programa međusobne pomoći studenata u savladavanju nastavnih i obrazovnih programskih zadataka. Podrška je razvoju i realizaciji programa mobilnosti studenata unutar univerziteta u BiH i svijetu, objavljeno je na internet stranici Islamske zajednice u BiH.