- Uzalud vam trud svirači - kratko i jasno je poručio Ružnić uz fotografiju na kojoj je upravo sa Kljakom.