Premijer Unsko-sanskog kantona (USK) Mustafa Ružnić, obraćajući se medijima nakon sastanka Operativne grupe za pitanje migracija u USK kazao je da Grupa nije adresa od koje treba tražiti odgovore kada je u pitanju migrantska kriza u Bosni i Hercegovini. 

- I dalje, nakon tri mjeseca, nije ispoštovan ni jedan zaključak iz Brisela, nije uspostavljena koordinacija, nisu uspostavljeni prihvatni centri uzduž BiH kako bi se rasteretio USK. Evropska unija i Evropska komisija nisu poslali eksperte koji bi pomogli upravljanju krizom.... -kazao je između ostalog krajiški premijer. 

Kako je rekao, danas je potvrđen zaključak Skupštine USK, prema kojem privremeni centri za prihvat migranata Bira i Miral trebaju biti zatvoreni i izmješteni van naseljenog područja. 

-Kada je u pitanju lokacija, i dalje ostajemo pri onoj koja je ponuđena u augustu prošle godine - Medeno Polje. Tražimo od međunarodnih organizacija, IOM-a i UNHCR-a da zajedno sa Ministarstvom sigurnosti krene u pravcu izmještanja ta dva centra - kazao je Ružnić.