- Na prijedlog Nezavisnog odbora za izbor i imenovanje Skupštine ZDK, od dva kandidata izabrali smo prvorangiranog. Vlada je jednoglasno donijela odluku da novi komesar policije ZDK bude Rusmir Šišić - kazao je Pekić.

Drugi kandidat kojeg je predložio Nezavisni odbor bio je Nermin Šehović, samostalni inspektor iz Federalne uprave policije.

Pekić negira umiješanost politike u izbor te najavljuje naredne korake.

- Ja ću u narednom periodu insistirati da dođe do implementacije Zakona o unutrašnjim poslovima ZDK, odnosno da se Uprave policije finansijski odvoji od MUP-a ZDK - najavio je.

Premijer ZDK-a Mirnes Bašić napomenuo je kako je svu proceduru, u skladu sa Zakonom o untrašnjim poslovima ZDK, vodio Nezavisni odbor.

- U skladu sa Poslovnikom o radu Nezavisnog odbora, provedena je i konkursna procedura tako da je Nezavizni odbor, u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima ZDK, predložio ministru policije dva prvorangirana kandidata. Ministar je, ponovo u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima ZDK, predložio Vladi ZDK i Vlada je danas jednoglasno imenovala Rusmira Šišića, kao prvorangiranog, za komesara policije ZDK na mandat od četiri godine i dodijelila mu čin glavnog inspektora - istakao je premijer Bašić.